Updates


Mga Polisiya sa Graduation ug Pag-abri sa Klase ni: RD Allan G. Farnazo

posted Feb 14, 2013, 6:11 AM by deped ozamiz

Mga Katungod:
 1. Guinadili ang pagbayad ug kwarta ngadto sa mga magtutudlo o principal.
 2. Ang PTA lamang ang adunay katungod sa pagkolekta apan dili pinugsanay ang  pagkolekta o pagbayad.
 3. Ang  PTA  mahimong  mangakulekta  sa  ikaduhang  bulan sa tuig pagkatapos sila nakahatag ug report sa koleksyon sa miaging tuig.
 4. Dili kinahanglan ang financial clearance sa estudyante aron lamang  maka   enroll.
 5. Dili pinugsanay and pagsul-ob sa uniform ug pagbayad sa ID Card.
 6. Walay multa nga pagabayran ang estudyante nga dili mosul-ob sa uniform.
 7. Ang mga opisyales sa PTA aduna lamang usa  ka tuig nga termino ug usa ka kahigayonan sa reelection.
 8. Pwede nga dili mosalmot sa pagboto sa mga kalihukan sa PTA ang mga magtutudlo kung wala sila’y anak nga nagtungha.
 9. Ang mga ginikanan o giilang ginikanan mao lamang ang makabotar sa PTA bisan pa man ug dili sila magbayad.
 10. Walay non-academic project ang gikinahanglan gikan sa mga bata nga nagtungha  o sa mga ginikanan.
 11. Ang mga opisyales lamang sa mga ginikanan sa mogradwar ang pwede  mangolekta sa contribution sa graduation apan dili  kini compulsory ug dapat sila  mag report sa financial statement para masayod ang tanan.
 12. Dili pud gikinahanglan nga adunay yearbook ang mga graduating class.  
 13. Para sa kasayuran sa tanan, dili  dapat  garboso  ang  lugar o seremonya sa graduation.  Ug dili requisito sa exam o pagsalmot sa graduation ang pagbayad sa mga contributions.
 14. Dapat isiguro sa mga school heads  nga naay mga contact numbers o telepono  sa  ilahang eskwelahan  para  sa  mga  reklamo  sa  mga ginikanan kalabot sa graduation o pag abri sa klase. Para sa dugang kasayuran o pangutana, palihog sa pagkontak niining mga numerong makita sa likod niining maong basahonon.Para sa dugang kasayuran o mga pangutana, palihog pagkontak niining mga musunod nga numero:

        RD’s Office                        -    (088)    852    2023
        Administrative Officer          -    0917    707    4727
        Reg’l PTA Coordinator         -    0926    397    6721
        Reg’l Infomation Officer       -    0917    706    7407  

NCBTS (National Competency-Based Teacher Standards)

posted Feb 5, 2013, 4:52 PM by deped ozamiz

The Blank NCBTS is a downloadable excel form application for teacher's assessment. The NCBTS Combiner is the same application used mainly for consolidating all the teachers' output per school, per district, and per division. Read the Instructions before using the program. If you have any query, feel free to comment.

Click the title to view or click the "arrow down" symbol to download the file.

1-2 of 2